Izvadak iz knjige: " ZNANOST BOGAĆENJA " - Wallace D. Wattles  /"The Science of Getting Rich"/
Izdavač: "Andrijići", Korčula - Zagreb, 2005.god., Narudžba: telefon: 01/ 37 34 570; 37 33 857; 48 76 087

     Znanost bogaćenja je praktični vodič koji sadrži mentalni i spiritualni pristup bogaćenju. (13,85,96)
Knjiga koju treba čitati, ali i darivati svima kojima želimo blagostanje na Zemlji!  (Sa korica knjige)
"Ljudi moraju doznati kako postati bogati stvaranjem, a ne takmičenjem." (55) Postati kreator … (32)

    Najveće služenje, prema Bogu i čovječanstvu, je ono u kojem smo napravili najviše moguće od sebe!
(11,59)
Predmet cjelokupnog života je razvoj; sve što živi ima neotuđivo pravo na sav razvoj koji je sposoban postići."(9) …  Postoje tri motiva zbog kojih živimo: živimo za TIJELO, UM i DUŠU. Nijedno od ovih troje nije bolje niti svetije od ostalih; svi su podjednako poželjni i nijedno od ovo troje ne može biti potpuno ako je preostalo dvoje odrezano od punine izražaja života … Stvarni život znači potpuno izražavanje svega onog što čovjek može dati kroz tijelo, um i dušu. (10)

     Želja za bogatstvom je jednostavno sposobnost većeg života koji traži ispunjenje. Svaka je želja napor neke neizražene mogućnosti da dobije priliku djelovanja (29) Božja je želja da budete bogati … (30)
BOGAT je ČOVJEK koji posjeduje sve što želi za živjeti sav onaj život koji je sposoban živjeti. (9) Postati bogati kako bismo mogli živjeti više. (29)

     MISLITI  na pravi način: Morate stvoriti jasnu i određenu mentalnu sliku onoga što želite … ono što je potrebno je znati što želite i željeti to dovoljno jako da vam ostane u mislima … Iza jasne VIZIJE, mora stajati NAMJERA ostvarenja, a iza te namjere mora biti nepobjediva i ustrajna VJERA kako je to što želite već vaše, pri ruci vam je i samo ga trebate uzeti…( 45-49)
Misliti na ono što želite misliti, znači misliti ISTINU, bez obzira kako to izgledalo. (26)

     Naučiti vidjeti ispod površine ISTINU u svim stvarima … Istina je kako … postoji samo bogatstvo. (59)

Ostavite za sobom siromaštvo i sve što se na njega odnosi  i "činite dobro". (54)

     Svijet napreduje samo s onima koji više nego ispunjavaju svoja sadašnja mjesta … Svaki čin može biti jak i učinkovit ako se držite svoje vizije dok ga obavljate i ako stavljate cijelu moć svoje vjere i nakane u Njega … U prirodi stvari je da svaki uspjeh otvara vrata drugim uspjesima. (69-72)

     Upotrijebite SNAGU VOLJE da svoj um sačuvate IZVAN predmeta siromaštva, i čvrsto ga usmjerite na vjeru i nakanu vizije koju želite. (55) Neophodno je kultivirati naviku biti ZAHVALAN za svako dobro koje stigne, stalno se zahvaljujući. A budući da su sve stvari pridonijele vašem napretku, u svoju biste zahvalnost sve stvari i trebali uključiti. (43)

     Učinite sve što možete savršenim načinom svakoga dana, ali učinite to bez naglosti, brige ili straha. Idite brzo koliko možete, ali nikad nemojte žuriti. Zapamtite da u trenutku kad se počnete žuriti, prestajete biti kreatorom i postajete takmičar, vraćate se opet staroj razini. Kad god sebe zateknete u žurbi, prizovite oprez. Usmjerite pažnju na mentalnu sliku koju želite i počnite zahvaljivati što je već dobivate. Vježbanje zahvalnosti  nikad neće propusti da ojača vašu vjeru i obnovi nakanu. (77) Kad god upadnete u stare načine razmišljanja, odmah se ispravite, jer dok ste u takmičarskom umu, gubite suradnju s Umom cjeline. (90)

Pazite na svoj GOVOR. Nikad o sebi, svojim poslovima ili nečem drugom ne govorite malodušnim načinom …Vježbajte razmišljati i gledati svijet kao nešto što je postajanje, rast, a zlo je u njemu nerazvijeno. Uvijek koristite izraze napredovanja, raditi drugačije značilo bi poricati svoju vjeru, a poricati vjeru isto je kao izgubiti je. (91)
  Afirmacija Eli                                                                      NEKA BUDE  naša

* VIZIJA određena - jasna Mentalna slika  * NAKANA / NAMJERA čvrsta, odlučna, usklađena
* VJERA postojana, nepokolebiva   * ZAHVALNOST duboka i trajna, živa i iskrena, predana
* AKTIVNOST  učinkovita  -  uvijek dajmo sve od sebe, pazeći da svaki čin bude napravljen uspješno.

                                    Ovaj svijet ide k Bogu  . . .  Ovo je prekrasno postojanje.                                    (57)

Sažetak Znanosti bogaćenja - TVRDNJE    

     1. Postoji MISLEĆA TVAR iz koje su sve stvari načinjene i koja, u svom prvotnom stanju, prožima, prodire i ispunjava međuprostore univerzuma. (25,27,33,61,67,72, 93-95)
2. MISAO u toj supstanci proizvodi stvar koja je tom mišlju zamišljena. (…72) Misao je kreativna moć ili moć koja kreativnu moć tjera na djelovanje. (63)
3. ČOVJEK može oblikovati stvari svojim mislima i, utiskujući svoje misli u bezobličnu supstancu, može uzrokovati stvaranje onoga o čemu je razmišljao. (... 27,72)

     4. Kako bi to učinio, čovjek mora prijeći s takmičarskog na  STVARALAČKI - KREATIVNI  UM, inače ne može biti u skladu sa bezobličnom inteligencijom koja je po svom duhu uvijek stvaralačka, a nikad takmičarska. Mora oblikovati jasnu mentalnu sliku stvari koje želi i držati tu sliku u svojim mislima s čvrstom NAKANOM / NAMJEROM da zadobije ono što želi, zatvarajući svoj um svemu što može uzdrmati njegovu namjeru, zamagliti viziju ili ugasiti vjeru. (61,67) Bitno je da se vaše namjere usklade s namjerama onoga što je u svemu … željeti stvarni život. (30)   Zapamtite kako se želja supstance odnosi na sve i njezino kretanje mora biti prema više života za sve. (31) …"Što želim za sebe, želim za sve". (82) … Što se više ljudi obogati na takmičarski način to gore po ostale. Što se više ljudi obogati na kreativnoj razini, to bolje za ostale. (89)

     5. I mora živjeti i djelovati određenim načinom. Da bi mogao primiti ono što želi kad k njemu dođe, čovjek mora djelovati SADA na ljude i stvari u svom sadašnjem okruženju … otpustiti prošlost, ne brinuti o budućnosti (65) … ne žuriti (77) ... s vjerom i nakanom činiti sve što je moguće učiniti svakoga dana, čineći svaku stvar učinkovitim načinom. (67,72)

     6. Čovjek može doći u puni sklad s bezobličnom supstancom živom i iskrenom ZAHVALNOŠĆU za blagoslove kojima ga ona obdaruje. Zahvalnost ujedinjuje um čovjeka sa inteligencijom supstance, pa bezoblična prima njegove misli. Čovjek može ostati na stvaralačkoj ravni samo udruživanjem sa bezobličnom inteligencijom kroz dubok i trajan osjećaj zahvalnosti. Zakon Zahvalnosti … iz zahvalnosti se rađa VJERA … a bez žive vjere ne možete se obogatiti kreativnim načinom … "Vjeruj kako si primio" (49) …budite zbog toga svima zahvalni. To će vas dovesti u skladne odnose s dobrom u svemu, a dobro u svemu kretat će se prema vama. (42-45)

     7. Čovjek mora oblikovati jasnu i određenu MENTALNU SLIKU stvari koje želi posjedovati, činiti ili postati. Mora tu mentalnu sliku čuvati u svojim mislima, dok je duboko zahvalan Svevišnjem što su mu sve želje ispunjene. Čovjek koji se želi obogatiti mora svoje slobodne sate trošiti na razmišljanje o svojoj viziji i na iskrenu zahvalnost što mu je ona i u stvarnosti dana. Nikad nije previše naglašena važnost česte kontemplacije mentalne slike, zajedno s nepokolebivom vjerom i predanom zahvalnošću. To je postupak pomoću kojeg se stvara utisak u bezobličnoj i pokreću stvaralačke sile. (94)

 

     8. KREATIVNA ENERGIJA djeluje kroz ustanovljene kanale prirodnog rasta i industrijski i društveni poredak. Sve što je uključeno u njegovu mentalnu sliku sigurno će doći čovjeku koji slijedi ove upute i čija je vjera nepokolebljiva. Ono što želi doći će mu ustanovljenim putevima trgovine.   
BOG - Supstanca je vaš prijatelj … "Približi se k Bogu i On će se približiti tebi"  (37,42,51,86) … pod MOLITVOM podrazumijevam ostajanje uz viziju s namjerom da se dogodi stvaranje u čvrstom obliku, kao i vjeru da će se to dogoditi. (45-49)

 

     9. Kako bi primio što je njegovo kad do toga dođe, čovjek mora biti AKTIVAN. Ta aktivnost se sastoji u više nego ispunjavanju sadašnjeg mjesta. On mora držati na umu namjeru bogaćenja kroz realizaciju svoje mentalne slike. I mora svakoga dana činiti sve što moguće toga dana učiniti, pazeći da svaki čin bude napravljen uspješno. Mora svakom čovjeku dati u upotrebnoj vrijednosti više od gotovinske vrijednosti koju je primio, tako da svaka transakcija stvara više života. I mora se tako držati misli o napredovanju da utjecaj povećanja bude prepoznat od svih s kojima dolazi u kontakt - dojmiti se ljudi tako da oni osjete kako se u zajednici s vama i sami bogate. (Korice, 81,82)          Moć uspjeha i namjeru bogaćenja unesite u sve što radite. (85)

 

     10. ŽENE i MUŠKARCI  koji prakticiraju ove upute sigurno će se obogatiti,  a bogatstva koja će primiti bit će u točnoj proporciji s određenošću njihove vizije, čvrstinom njihove nakane, postojanošću vjere i dubinom njihove zahvalnosti. (11,14,21,79, 90,95)

 

 

Povratak na vrh