Kontakt:

ELI  JAŠKA

Frana Kresnika 21, 51000 Rijeka, Hrvatska (Croatia), Europa

tel/fax: +385 (0)51 677-331

mobile: +385 (0)91 722 3700

E mail: *eli.jaska@ri.t-com.hr
Web * www.eli21.com

 

Napomena:
Molim da imate na umu nesavršenost tehnike i dinamiku svakodnevnih promjena u našim životima, pa ako vam nije odgovoreno na e mail, a važno vam je, molim ponovite ga i/ili nazovite.
Iz tog razloga volim i molim da potvrdite primitak mejla – narudžbe.
Zahvaljujem na Povjerenju, na Suradnji i Poštovanju!

Eli