Iz geomantijske studije „Očuvanje vilinskih krajeva“, autorice Marine Butorac

Tko su zapravo vile?
Vile su bića koja su dio inteligencije prirode i čine emocionalni sloj prirode, u konkretnom slučaju šume Jelenovac-emocionalni sloj šume. One su duhovi prirode, a u nekim literaturama o anđelima se opisuju kao anđeoski red koji su na drukčijoj valnoj duljini od njih i imaju drukčije zadatke.  Duhovi prirode pomažu u stvaranju i brizi o fizičkom okruženju nekog prirodnog krajolika, ali i grada.  Vile su mi se vrlo  često prikazivale unutar vilinskih krugova, ali i drugih vilinskih mjesta kao prozračna, često plavkasta moćna bića, više ženskog lika, u dugoj haljini. Vjerujem da je riječ o prevladavajućem ženskom principu unutar njihove energijske vibracije, te su mi to na taj način željele predočiti.  Unutar vilinskih krugova su imale vijugavo kretanje i izgledale su izduženo, te su se kretale prema krošnjama stabala.  Vile sa sistemima vilinskih gajeva imaju ulogu u stvaranju i obnavljanju srčane energije u cjelokupnom energijskom sustavu Zemlje. Vile napajaju Zemljin eter srčanom energijom. Potpuno im je nepoznata bilo kakva hijerarhija zemaljskog tipa. Energija vila se također može vidjeti kao dio ljubavne energije ove planete. 

  Kao i kod čovjeka tako i u krajoliku, kao što smo vidjeli na primjerima nekih vilinskih gajeva možemo naći Zemljine energije koje su u rezonanciji sa pojedinim dijelovima ljudskog tijela, čakrama i slojevima aure kakvu ima čovjek. Vile se u geomantijskoj literaturi još navode kao elementalna bića, bića na koja se može naići u krajolicima koji su u rezonanciji sa eterskim i osjećajnim slojem aure, poput šume Jelenovac.

 

Očuvanje vilinskih krajeva-zbog čega je važno?

Oštećena vilinska mjesta
Jedno vilinsko biće sam susrela  u mome naselju koje je prilično urbanizirano. Tu mi se vilinsko biće pokazalo kao zastrašeno i oštećeno. Njena funkcija je u tom prostoru bila narušena, dijelom, jer su zelene površine uz pločnik bile toliko minijaturne između zgrada i parkirališta uz cestu. Funkcija bića prirode koja su dio tog prostora je bila narušena. Stabla su imala i još uvijek, nažalost, imaju premalo prostora za svoj habitus.

Oštećenja mogu nastati na mjestima poput Vilinskih fokusa. To je prostor u kojem je fokusirano djelovanje vilinskih bića. Nepravilnim uređenjem prostora i urbanizmom dolazi do oštećenja takvih mjesta i njihove disfunkcije u prostoru. U Rijeci smo radili iscjeljenje jednog od takvih mjesta koje se prikazalo kao oštećeno mjesto. Oštećena vilinska mjesta se iscjeljuju metodama prostornog iscjelijivanja-pomaže se prostoru da ostvari svoju cjelovitost i da pokrene samoiscjeljujuće energije.

     Postoje načini kako spriječiti, a ne liječiti.
Istraživanjem vilinskih prostora, našim razumijevanjem, edukacijom  i sviješću o njihovoj funkciji u prirodi i organizmu naše planete, obraćanjem pažnje na njih, te pravilnim urbanizmom i krajobraznim uređenjem, usklađenim sa tim saznanjima koja će iziskivati  stavljanje prioriteta na prirodu i živa bića u tom prostoru, kako čovjeka tako i bilja, tla, voda, omogućit će se pravilno funkcioniranje svih dijelova mikrokozmosa pojedinog prostora. Na taj način će se izbjeći nepoželjne posljedice koje štete prirodi, te zdravlju i životu čovjeka kao njenom sastavnom dijelu.

vilinska šuma

Vile čuvaju naše šume i naše krajolike, čuvajmo ih zajedno…

 

Posjetite blog: 
http//:vilenice.blog.hr udruge „Vilenice“

 

Povratak na vrh