MOLITVA  SIOUX  INDIJANACA

Dozvoli da moje ruke pune poštovanja,
dotaknu stvari koje si Ti stvorio.
Izoštri moje uho da čuje Tvoj glas.
Učini me mudrom kako bih spoznala nauk, koji si Ti,
tajnovito stavio u svaki list, u svaki kamen.
Tražim snage, ali ne da bih nadjačala svoju braću,
nego da bih nadvladala svog najvećeg neprijatela
samu sebe !

Bože, daj mi mirnoću da podnosim stvari
koje ne mogu promjeniti.

Bože, daj mi hrabrost da promjenim stvari
koje mogu promjeniti.

Bože, daj mi  mudrost da razlikujem
jedno od drugog.

Neka ne molim da budem zaštićena od opasnosti,
već da se bez straha suočim s njom.

Neka ne molim za smirenje mog bola,
već za jako srce da ga savladam.

Neka ne tražim saveznike u životnoj borbi,
već da se oslonim na vlastite snage.

Nek ne preklinjem za spas od straha,
već za vjeru da osvojim svoju slobodu.

 

 

Povratak na vrh