Anastazija :
Sedma  knjiga: "ZVONKI CEDAR RUSKI  - "ŽIVOTNA ENERGIJA" -  Vladimir Megre 

Udruga "Amrita" 2007. Rijeka. Prijevod Andreja Varoščić-Austin / www.anastazija.hr / amrita@hi.t-com.hr

Ovaj je sažetak napravljen povodom promocije sedme knjige Vladimira Megrea u Rijeci, 23.10.2007. Njegova je Namjera, kao i onih  ranijih, znanja i mudrosti pomnožiti sa svima koji se osjete pozvani. Motiviram pročitati knjige, jer mnogi prelijepi događaji i priče, važni za razumije-
vanje, nisu  obuhvaćeni u sažetku. Odazovimo se Pozivu!  SADA, Ovdje !
Nadahnuti Anastazijinom Vizijom stvorimo svoja "Prostranstva Ljubavi". Pošaljimo naše Zračke Ljubavi, dajući doprinos stvaranju Raja na Zemlji!" .........  taj san u slapu da bi mogo sjati i naša kaplja pomaže ga tkati!" Cesarić
                                                                 S puno Ljubavi i Entuzijazma  ************************************************************************    ELI

            Približava se trenutak kad će se čovječanstvo moći očitovati istovremeno u dva svijeta ... čovjek će imati slobodu izbora ... Čovjek će tako moći stvoriti svoju prelijepu budućnost koja će imati obilježja Božanskoga svijeta. (59)

            Prelijepa budućnost, koju je oblikovala Anastazija, već živi u prostoru, i svaki je trenutak ostvaruje mnogo ljudi koji počinju shvaćati svoju bit i svoju svrhu te će se tako materijalizacija obvezno dogoditi. (38)

.... što je Bog, uvjeren u svoju maštu, odgovorio na pitanje entiteta iz Svemira o tome što najviše želi: - "Zajedništvo u stvaranju i radost koja će u svima izazvati promišljanje o stvaranju". (144) - (Stvaranje, četvrta knjiga Zvonki Cedar Ruski, V. Megre)

Stvralačka MISAO
Kako odrediti život čovjeka? O čemu i o kome on ovisi ? ... Ljudi misle da je čovjeku sudbina predoređena rođenjem. Kad bi to bilo tako onda bi čovjek bio samo beznačajni kotačić u nekakvnome sustavu, a ne veliko Božje stvorenje, koje je viša jedinka.
Čovjek ipak posjeduje samo njemu svojstvenu energiju, a to je misaona energija. Uspije li čovjek shvatiti kakvom to energijom vlada, nauči li kako je u potpunosti iskoristiti, postat će gospodarom u Svemiru. (5)

Sam si tvorac svoje sudbine
Što je sudbina i kako je odrediti? Mnogi misle da sudbinu netko određuje odozgo. To je Onaj koji svakome čovjeku jednostavno daje najjaču energiju u Svemiru, koja može stvarati kako sudbinu onoga koji vlada, tako i nove galaktike u Svemiru. Ta se energija zove "misao čovjeka".
Sretan ćemo život ostvariti, ne samo za sebe nego i za svoje bližnje, uspijemo li misaonu energiju spoznati i prihvatiti. Čovjeku je  predodređen jedino sretan život na zemlji. (13, 37)
Brzina misli
Bog je stvorio svijet u kojem živimo uz pomoć mašte i energije svojih misli. Stvorio je čovjeka i dao mu punu slobodu djelovanja. Svakoga je obdario najjačom energijom uz pomoć koje može stvarati slične svjetove, pa možda čak i svjetove koji će biti savršeniji od Zemlje.
Brzina misli! O, kad bi ne samo ti, nego i netko od tvojih čitatelja, shvatili, ne samo hladno razumski, nego i osjetili svakom stanicom svoga tijela kako je za cijeli Svemir važna brzina misli. (48)
Kada vaša DJECA počnu govoriti, vi određujete što ona mogu, a što ne mogu činiti. Djetetu se zapravo usađuje to da ono ne treba misliti samostalno nego da je za njega već sve rješeno. Znači da ono ne treba misliti nego treba slijediti nečije misli  ... U vašoj školi nedostaje najvažniji predmet, kojemu bi svrha bila povećati brzinu misli. Taj je predmet zamjenjen mnogim drugim predmetima kojima je svrha smanjiti postojeću brzinu misli. (42)

*********

            Anastazija je uspjela izvršiti taj preokret. Ona je pokazala Svemiru kakva je snaga Božjega stvorenja, Božansku mudrost ...  Vladimire, pokušaj se uživjeti i zamisli veličinu i važnost onoga što se dogodilo. Naš je Otac čuo prvi put od početka stvaranja riječi o savršenstvu Svoga stvorenja:

Oče moj
- Oče moj, koji si beskrajan, Ja sam Tvoja kći između drugih savršenih bića. Trebam prekinuti svađu entiteta u Svemiru o tome koliko su savršena Tvoja bića i imaju li ikakvih mana.
            Oče moj, koji si beskrajan. Ti si udovoljio mojoj molbi i nisi me dotaknuo.
            I više niti jedan od njih neće reći da se raj na Zemlji može povratiti jedino ako Bog popravi svoja nesavršena bića.
            Ali Ti ništa ne trebaš popravljati - jer si sve prvobitno stvorio savršenim. Ja nisam sama moj Oče, koji si beskrajan. Tvoje su kćeri i sinovi na različitim krajevima Zemlje. Oni su snažni u svome nastojanju. Oni će povratiti Zemlji prelijepo cvijeće koje je prvobitno cvalo.
            Oče moj, koji si beskrajan, Ti si stvorio nas, Svoje sinove i kćeri, i mi smo savršeni.
            Svima ćemo pokazati svoje sposobnosti i neka Te obraduju naši čini.                   (33 - 38)

Imanje "Prostranstvo Ljubavi"

Anastazija je svima predložila uzeti najmanje hehtar zemlje, na kojemu će za sebe i svoj budući rod stvoriti imanje na rodnoj zemlji. Stvori li svaka obitelj za sebe rajski kutak, tad će i cijela Zemlja postati rajem.
Ispričavši o imanju na rodnoj zemlji, Anastazija je zapravo otkrila čovjeku najveću tajnu božanskoga postojanja. Ona je pokazala čovjeku put povratka u raj. (80)
Čovjek može istinski uživati i steći mir samo na vlastitome imanju na rodnoj zemlji. (60)
... Vaše se imanje treba nalaziti u ekološki čistome području. Imanje treba biti okruženo imanjima koje će podići istomišljenici u stvaranju  rajske oaze na rodnoj zemlji. Vjetar će ponijeti životvorni cvjetni prah s vašega imanja susjedu, a zatim će vjetar zapuhati s druge strane i donijeti vam životvorni zrak. (69)

Prvobitno doba - prvobitni ljudi

Pogansko razdoblje, još više vedsko, teško je nazvati religijom. Ispravnije bi bilo reći "kultura življenja". Radilo se o visokoj kulturi visoke duhovne civilizacije koja je postojala na Zemlji. Ljudi u to doba nisu morali vjerovati u boga. Ljudi su u to doba znali Boga.
Ljudi su u to doba razgovarali s Bogom i shvaćali su misli Stvoritelja.
Ljudi su u to doba znali koja je svrha trave, mušice i planeta.
Ljudi tog vremena još i danas počivaju u našim dušama. Oni će se obavezno probuditi -veseli, puni života, tvorci prelijepoga planeta - Vedrusi, djeca Božja. (138)   

Obred vjenčanja
Obred vjenčanja, koji je bio svojstven kulturi drevne Rusije, pokazuje kako nepromišljeno postaje promišljeno i poprima visoko racionalan karakter, ne govoreći samo o znanju nego i o najvišoj razini duhovnosti, koji su dostigli naraštaji Slavena.(115-116)
U obredu koji je predstavila Anastazija prvi je put pokazano kako čovjek energijom ljubavi i spolnom energijom, može vladati, kako je može transformirati i održati. Mladi zaljubljeni parovi zapravo materijaliziraju energiju ljubavi koja je do njih došla, odnosno u njih ušla. (117)
Žena Boginja ... drevna priča na suvremenom jeziku o muškarcu i ženi.  (18-22)
ENERGIJA LJUBAVI
            pokreće cjelokupni kompleks osjećaja i ubrzava misaoni proces. Ta se energija može usporediti s visokim stupnjem nadahnuća, imajući u vidu energiju koja predstavlja daljnje djelovanje. (119)

Način života ljudi u prvobitno doba bio je različit od današnjeg. Ljudi u prvobitno doba ne samo da su poznavali Prirodu nego su njome i upravljali. Bila im je dostupna svemirska baza podataka ... (53)

            Čujemo da se MEDICINA stalno usavršava dok u isto vrijeme možemo vidjeti da se stalno povećava broj bolesnih ljudi. Upitamo li se što to usavršava medicina, samo se po sebi može zaključiti da usavršava bolesti. (56)
Govorimo o fizičkome zdravlju, no znatno je opasnija bolesna psiha. (65)
Aanastazija je rekla da ne postoje tjelesne bolesti koje ne bismo mogli pobjediti u prostranstvu ljubavi koje smo sami stvorili. (68)

Božanska hrana

            "Trebamo se hraniti kao što i dišemo" (56)
Čovjek se mogao u potpunosti posvetiti velikim djelima i nije morao razmišljati o tome kako doći do hrane. Sve što se nalazilo u njegovome okruženju davalo mu je hranu putem zraka. Stvoritelj je sve tako stvorio od samoga početka da je sve što je bilo živo na Zemlji željelo služiti čovjeku u porivu ljubavi: zrak, voda i vjetar su imali životvornu snagu." (57-58)

Povijest

            Trebali bismo zajednički rekonstruirati svoju povijest ... Tako bismo rehabilitirali svoje praroditelje i sami sebe. (121)
-  kultura naših predaka je bila ispunjena ljepotom, veseljem i visokom duhovnošću. (115)

            No oni koji su žestoko uništavali kulturu naših praroditelja, ipak je nisu uspjeli izbrisati iz dubine duše i srce čovjeka.
Mi bismo trebali poznavati našu povijest. Trebali bismo je znati i poštovati. No pritom bismo trebali uzeti u obzir da su vedizam, pogansko razdoblje i kršćanstvo samo odsječci u našoj povijesti. Niti jedno od ovih razdoblja ne bismo trebali podcijeniti. Krećući protiv jednoga od njih mi zapravo krećemo sami protiv sebe. Prema kršćanstvu bismo se isto tako trebali odnositi s razumijevanjem i uvažavanjem. Jednako tako i prema drugim vjeroispovjestima. Jedino će se tako svi odsječci u našoj povijesti pokazati kao čvrsto polazište za gradnju prelijepe budućnosti. To se može dogoditi samo ako imamo znanje i razumijevanje, samo u slučaju ako odsječke u svojoj povijesti prihvatimo kao lekcije koje će nam pomoći u gradnji budućnosti. (134-135)

Svećenici

            Svećenici su shvatili da si je Anastazija postavila zadatak prenijeti ljude vremenskim odsječkom mračnih sila, što je teoretski moguće. Prijenosom u vremenu mijenja se svijest. Slično se može napraviti s jednim čovjekom. (49)  
Anastazijin je djed rekao da je vrhovni svećenik, koji je utjecao na ideologiju na osnovi koje će se oblikovati mišljenje čitavih naroda, odustao od suprostavljnja Anastaziji, no rekao je da će joj se suprotstavljati sustav koji su svećenici tisućljećjima stvarali. Imamo potvrdu da se to doista i dogodilo. (71)
- Ljudi "bioroboti" sami ne znaju da su podčinjeni. U njih je jednostavno usađen davno određen program. Taj program nije predvidio pojavu Anastazije i stoga se tako žestoko suprotstavio. Program je sam sebe doveo do uništenja. (79)
Anastazija, svojom misli kojom je oblikovala budućnost, ne samo da je uzela u obzir protudjelovanje sustava, nego je način na koji će se on suprostaviti promjenila u dobro. (51)

Ideologije, Doktrine  - Sukobi, Teror, Politika, Zakoni

            Uzroci stalnih sukoba unutar mnogih zemalja imaju svoje podrijetlo u dvije oprečne ideologije odnosno religije, koje su istodobno na snazi u nekome društvu (npr. židovska religija -kršćanstvo, Talmud - Biblija ...). (87)
Ne ratuju stalno različiti narodi jedni mprotiv drugih nego različite ideologije koje koriste narode. (88)
Potrebna je nova ideologija. Bila bi to ideologija zbog koje se čitavi narodi ne bi sukobljavali nego objedinjavali.  .... Anastazijina je filozofija - filozofija ujedinjenja - koja ne ujedinjuje samo riječima, nego i djelom, interese raznih naroda.

U sveopćoj je ludoriji Anastazija uspjela pokazati svijetu ideju o imanju na rodnoj zemlji. Sad nam je jasno da je ona jednostavnim riječima iznijela filozofiju, novu ideologiju, koja je postojana i koja nesmetano živi u ljudskim srcima još od vremena stvaranja svijeta. (100)

            Skinite s križa Isusa Krista. (102)

            Mnoge religije imaju i danas okultne obrede i doktrine, smisao kojih, kao i stupanj kojim utječu na ljudsko društvo znaju samo svećenici. (103)

            Teror:   Posve je razvidna činjenica da nije religija po sebi čimbenik koji tjera ljude da žrtvuju život nego određene dogme, koje su unesene u različite religije. Religiozni fanatik samoubojica, naprotiv, uvjeren je u to da on prelazi u život koji je stvaran. ... onda gdje je izlaz ... uništiti doktrinu koja stvara sve nove i nove teroriste samoubojice ... Potreban je temeljit zaokret ... Neka radije progovori ljudski razum, razum Božje djece! (106-108)

            Svi današnji vladari na Zemlji, koji su ti poznati, zapravo ne vladaju, uopće ne vladaju ničim što je važno. Niti u jednoj zemlji nećeš naći jasno izražen plan razvoja države. Plan nije moguće izraditi a da se jasno i točno ne odredi put razvoja cijeloga čovječanstva na planeti Zemlja. (48)
No što je s pametnim zakonima? S njima je tako da nisu stvoreni odgovarajući uvjeti da bi se zakoni mogli izdati. (197)  

            Nema smisla govoriti o izborima sve dok se ne promjene uvjeti rada i življenja zastupnika. Zastupnike bi ponajprije trebalo barem djelomično izvesti iz umjetnoga informacijskoga polja. Trebalo bi im osigurati takvu prehranu koja bi utjecala na punu moždanu aktivnost. Trebalo bi stvoriti takovu sliku zastupnika koji bi bio uvažen u društvu i čiji bi primjer mogao slijediti svaki zastupnik. (198)

Danas je iskrivljen pojam domovine. Domovinom se naziva područje koje je netko odredio granicom. No  DOMOVINA je uvijek tamo gdje je rodna zemlja, koja se širi na područje koje se proteže tamo gdje su ti ljudi bliski duhom. Oni koji će početi stvarati svoja imanja, dobit će i Domovinu i vječnost. Gubitak rodne zemlje je i gubitak Domovine pa tako i vječnosti. To je najveća tragedija za obitelj. Zastupnike neće štititi zakoni i moral od neispravnih odluka nego rodna zemlja. Za ljude koji će imati Domovinu, novac više neće biti najvažniji ... (200)

*********

            Ne samo da sam uvjeren nego sam sada i potpuno uvjeren da Anastazijine ideje imaju takvu snagu da ih je nemoguće ocrniti ...
U svojoj bi mašti sve trebalo detaljno zamisliti, i tad će se zamišljeno sigurno i ostvariti.
            Neka svatko učini u tom smjeru sve što može, polazeći od svojih mogućnosti.
I sigurno će doći dan kad će naša mašta zaplesati u prelijepoj plesnoj haljini i pojuriti slobodno i otvoreno cijelom Rusijom, a i izvan nje.
U toj je mašti najjača energija, a to je  ŽIVOTNA  ENERGIJA.  (206)

* www.Anastasiya.ru

 

 

Povratak na vrh