P r e d a v a n j e                                                                                                           

AFA  alga – superhrana
podrška unapređenju zdravlja

 

predavač : mr.sc. Zlata Jaška dr.med.

Kada:  srijeda 19.03.2008. u 19 sati 
                                                                                      U l a z   s l o b o d a n
Gdje:  RIJEKA, Frana Supila 10/I kat   
"TOM MILLER" -  Centar za osobni razvoj i energ medicinu" (centar, gimnazije)

D o b r o d o š l i

 

Info:

 

* www.eli21.com  * www.aquasource.net (rubrika događanja)
Eli:  tf:  051/677-331;  091 7223700;  eli.jaska@ri.t-com.hr

Predavanja na temu AFA alge i superhrane održavati će se na istom mjestu svaki tjedan. Pogledajte Info
* * *    * * *    * * *


AFA


S
  U  P  E  R  H  R  A  N  A

 

 

Što je
superhrana

 

Superhrane su osnova dobrog zdravlja, a hranjivi dodaci, bilje i druge tvari su dopuna. Superhrane su nezamjenjive za organizam kao cjelinu, tj. za sve stanice, tkiva i organe, dok je većina druge hrane, biljke i dodaci, korisna za pojedinačne organe i sustave.

 

    Što očekujemo od superhrane

 

- da napune organizam nutrijentima i energijom
- da pročiste tijelo od toksina i radijacije
- da povećaju imunitet
- da utječu na punu moždanu aktivnost (Anastazija 7)
- da pomlađuju organizam i da produže život

 

Koji
su uvjeti
za status
superhrane

 

- u malom obimu treba sadržavati veliku količinu hranjivih tvari
 - treba biti potpuno prirodna, ne prerađena, točnije da joj enzimi
   nisu deaktivirani
- ljudski organizam je treba lako usvajati, a da pri tom  ne
  opterećuje organizam otpadnim neiskorištenim djelovima
- treba imati korisna djelovanja na organizam koja se ne mogu
  postići običnom hranom

 

 

Povratak na vrh